VU Medisch Centrum

VUmc is een universitair medische centrum in Nederland met medische faculteit en ziekenhuis als kernfunctie. Het VUmc heeft dan ook gekozen voor het Bee-Line patiënt oproepsysteem. “Goede service is ontzettend belangrijk voor onze patiënten die wachten op een afspraak met een van onze dokters. Wachten is iets wat wij willen voorkomen. Maar als er een wachttijd ontstaat maken wij gebruik van de oproepsystemen van Bee-Line. Hierdoor is de patiënt in staat ergens anders te wachten dan in de wachtkamer en kan deze bijvoorbeeld even een kop koffie gaan drinken. De patiënten hoeven zich niet af te vragen of ze vergeten zijn; ze worden altijd tien minuten voor aanvang van afspraken opgeroepen waarbij de coaster dan een notificatie geeft d.m.v. oplichtende leds, tril of een piep. Wij hopen op deze wijze de patiënt meer gelegenheid te geven zijn tijd in te vullen met dingen die hij belangrijk vindt. Ook is het voor de dokter erg efficiënt werken en helpt dit bij de prioriteitstelling.

Betrouwbaarheid is ‘in onze branche’ een belangrijk gegeven en Bee-Line is hier een solide businesspartner in!”